kosci
Verjamemo:

Tradicija je vrednota, ki jo je treba ohraniti.

Za ohranjanje prepoznavnosti Slovenije sta bistvenega pomena tudi ohranjena naravna in kulturna dediščina. Običaji na podeželju, med njimi tudi košnja, se prenašajo iz roda v rod in svojstven način povezujejo ljudi...